Zingen in een vocal group is best een uitdaging. Waarom is dat?
Zingen in een vocal group is best een uitdaging. Waarom is dat?

Zingen in een vocal group is best een uitdaging. Waarom is dat?

Misschien heb je het wel opgemerkt, maar er wordt de laatste decennia meer gezongen in Nederland dan ooit tevoren! De één na de andere talentenjacht is uit de grond geschoten en heeft zangtalentenjachten tot een groot succes gemaakt waar veel mensen graag naar kijken. Ook is dit vast en zeker één van de redenen dat er zoveel gezongen wordt de laatste tientallen jaren. Veel mensen willen namelijk ook bekend worden met hun zangtalenten en zien een kans in de vele talentenshows! Sommige mensen kiezen ervoor te zingen in een koor of velen gaan solo, maar ook steeds meer mensen kiezen ervoor in een vocal group te gaan zingen. Dit kan best weleens een uitdaging zijn. Wat is een vocal group eigenlijk en waarom kan het zo'n uitdaging zijn?

Zingen in een vocal group

Een vocal group bestaat uit meerdere zangers en/ of zangeressen die samen in een groep zingen en zo samen muziek maken. Er bestaan zowel a cappella vocal groups, welke zingen zonder instrumenten en andere ritmische begeleiding, als pop vocal groups die wel ritmische begeleiding en eventueel instrumenten bevat. De moeilijkheid van het zingen in een vocal group bestaat uit het feit dat je meerstemmig moet zingen en goed op elkaar ingespeeld moet zijn, anders gaat het geheel niet mooi klinken. Het is dus het allerbelangrijkste dat je echt leert samen te werken en samen te zingen. In een zanggroep kan je zowel solo gedeelten zingen als gelijktijdige zang. Een vocal group bestaat vaak uit minstens drie tot wel zo'n twintig of dertig leden! Hoe meer mensen er zingen in jouw vocal group hoe lastiger het is om tot een mooi geheel te komen en alle stemmen op elkaar af te stemmen. 

A cappella vocal group

Wanneer we spreken van een a cappella vocal group, spreken we over een zanggroep die enkel met stemmen en zang muziek maakt zonder andere muzikale begeleiding als instrumenten of melodieën. Even voor de goede orde; a cappella met twee p's is geen typefout. In de klassieke muziek staat a capella (geschreven met één p) namelijk voor zingen zonder instrumentale begeleiding. Om het verschil met klassieke muziek aan te geven wordt a cappella met twee p's geschreven wanneer het gaat over een zang in een muzieksoort anders dan klassieke muziek. Om a cappella te zingen in een vocal group zijn er minstens vier stemmen nodig en dus vier zangers en/ of zangeressen. Er bestaan dan ook veel a cappella vocal groups met vier, vijf of zes leden. Daarbij heeft iedere deelnemer een eigen stem. Er zijn ook groepen met tien of zelfs twintig leden. Hierbij krijgen meerdere deelnemers een gezamenlijke stem voor hun rekening. Maar het repertoire blijft in principe hetzelfde als bij kleinere groepen. 

Vocal group met melodische ondersteuning

Een andere tak van een vocal group is een vocal group met melodische ondersteuning. Dit kunnen instrumenten zijn en/ of een ritmische, geautomatiseerde melodie. Net als in een a cappella groep bestaat de groep uit meerdere personen die ieder een klank voor zijn of haar rekening nemen binnen de groep. Wanneer de groep uit meer dan vier of vijf stemmen bestaat, nemen meerdere personen een klank samen voor hun rekening. Een vocal group met melodische ondersteuning komt in veel muziekgenres voor, maar vooral in het popgenre. De zogeheten boybands en girlbands zijn een voorbeeld van een vocal group. Een groep kan enkel uit alleen mannen bestaan of enkel uit alleen vrouwen, maar de groep kan ook mannen en vrouwen door elkaar bevatten. 

Klanken en stemmen in de vocal group

Een groep mannen bestaat uit stemmen van laag naar hoog uit de bas, bariton en tenor. Bij een groep vrouwen zijn dit stemmen die van laag naar hoog bestaan uit de alt, mezzosopraan en sopraan. Bij een gemengde zanggroep van drie vrouwen en drie mannen kunnen al deze stemmen worden vertegenwoordigd in de groep. Toch zijn er groepen die anders zijn samengesteld dan drie vrouwen en drie mannen. Wanneer een groep uit bijvoorbeeld vier leden bestaat kan als voorbeeld de bas, tenor, alt en sopraan worden vertegenwoordigd. Soms kan een hoge tenor, ook wel countertenor de alt vervangen in de zanggroep. Zo zijn er veel verschillende combinaties mogelijk. In vooral a cappella zanggroepen wordt in ieder geval één stem ingezet voor de vocal percussion, dit is een soort begeleidende beatbox te noemen die de melodie weergeeft in de groep en zo de zang net dat ietsjes extra geeft. Wat je in ieder geval nodig hebt in een vocal group is een bas. Dit is de basis voor de andere vocalisten en bouwt alles op. De hoogste sopraan bepaald de klankkleur, oftewel timbre, voor de groep.

Afwisseling binnen de groep

Je kan de bas in een zanggroep eigenlijk een beetje vergelijken met de basgitaar in een band. Hij zingt vaak enkel percussieve geluiden en zingt niet met de tekst mee. Soms zingt de bas binnen de groep wel melodisch en met de groep mee, maar dit is slechts in enkele gevallen. Je kunt homofoon zingen. Dat wil zeggen dat iedereen dezelfde tekst zingt, maar dan ieder in een andere toon. er kan solo gezongen worden en dat de rest hierbij een begeleidende zang uitvoert. En je kunt hier eigenlijk oneindig mee combineren door niet geheel als groep te zingen, maar ook niet enkel één persoon solo te laten zingen. Zo kun je als zanggroep eigenlijk alle kanten op! In een groep zijn er bassen en lage bassen mogelijk. Lage bassen zijn vrij zeldzaam en kom je niet vaak tegen. Wanneer iemand een lage C kunt zingen dan wordt deze gezien als een lage bas. Een lage bas kan ook kunstmatig ingezet worden door een effect apparaat of programma te gebruiken. Bij gitaristen en bassisten wordt dit de octaver genoemd. De octaver wordt ingezet bij de laagste bas stem. Door deze stem de dubbelen in een octaaf lager krijg je zo een kunstmatige lage bas. Dit geeft een extra diepte aan de stem die anders niet te verkrijgen is. Het kan heel erg mooi zijn bij bepaalde nummers, maar je moet het absoluut niet voor ieder nummer gebruiken. Anders krijgt de zang een soort kunstmatige klank en dat wil je natuurlijk niet.    

Zingen in een vocal groep; wat heb je nodig?

Iedereen kan in principe in een vocal group gaan zingen, het enige wat je er in principe voor nodig hebt is een goed stemgeluid. Daarnaast is een heel belangrijk punt, dat je je stem kunt vasthouden. Dat wil zeggen dat je je stem vasthoudt terwijl een andere vocalist iets anders met zijn of haar stem doet. Dit vereist echter wel een hele hoop oefening want het vasthouden van je stem gebeurd niet door enkel je stem door te drukken. Dit kan je namelijk helemaal uit balans brengen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om je stem vast te kunnen houden is een hele grote portie doorzettingsvermogen en tijd vereist om veel te kunnen oefenen en door te blijven gaan totdat het je lukt om je stem vast te houden. Je hoeft natuurlijk niet gelijk je stem vast te kunnen houden wanneer je in een vocal group wilt gaan zingen. Het is alleen wel handig als in ieder geval één lid van de zanggroep dit kan. Je kunt het natuurlijk altijd gaandeweg leren wanneer je al zingt in de groep. Wil jij graag zingen in een vocal group? Ga er dan voor! Misschien kun je een bestaande vocal group vinden die aansluit bij jouw talenten en wensen waarvan jij vind dat de groep moet voldoen. Misschien wil je zelf wel een zanggroep starten en zo samen alles ontdekken en vanaf stap één helemaal samen beginnen. Dat kan natuurlijk ook! Bekijk gewoon eens de mogelijkheden en ook niet geheel onbelangrijk, neem de stap om eens bij een zanggroep te gaan kijken en meezingen die jouw interesse wekt. Werkt het niet? Start er dan zelf één! In ieder geval, ga er gewoon voor en ga doen waar je passie ligt; zingen in een vocal group!