Meer muziekles op de basisschool
Meer muziekles op de basisschool

Meer muziekles op de basisschool, het zou er standaard bij moeten horen vinden steeds meer wetenschappers. Muziek maken is niet alleen leuk, het levert een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen die muziekles krijgen leren uiteindelijk beter praten, schrijven en rekenen. Het blijkt zelfs dat mensen die op jonge leeftijd veel met muziek bezig zijn geweest later succesvoller worden.

Positieve effecten van muziekles op de basisschool

Muzieklessen op de basisschool zijn niet alleen maar leuk. Het stimuleert de creativiteit van kinderen, waardoor ze beter gaan presteren op allerlei vlakken.
De motorische ontwikkeling, discipline en het doorzettingsvermogen worden bevordert door het leren maken van muziek.

Ook op sociaal vlak helpt het de kinderen rekening met elkaar te houden. Samen muziek maken geeft veel plezier en schept een band.

Muziekles zingen

Hoe belangrijk is muziekles?

Zo’n 84% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school muziekles krijgen. Maar slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om dit te doen.

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de vorming van kinderen tot kritische volwassenen. Literatuur, theater, muziek, beweging en dans helpen kinderen zich breed te vormen en een onderzoekende en creatieve houding te ontwikkelen.
Het positieve effect wordt teruggezien in alle schoolprestaties. En kinderen die muziek maken leren rekening te houden met anderen, het stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Waarom wordt er niet meer muziekonderwijs gegeven?

Als het zo belangrijk is voor kinderen, waarom wordt er dan niet op alle scholen muziekles gegeven? De meeste ouders zouden het graag zien en ook de wetenschap is het er over eens dat het goed is voor de ontwikkeling. Waarom wordt er dan toch niet meer mee gedaan?

Vaak zijn er geen of te weinig muziekleraren beschikbaar. En de juffen en meesters vinden vaak dat zij zelf niet voldoende muzikale kennis hebben om dit aan de kinderen over te brengen. Of ze hebben niet voldoende zelfvertrouwen om met de kinderen liedjes te zingen in de klas of muziek te maken.

muziekles

Meer muziekonderwijs op school

De overheid wil het geven van muziekonderwijs stimuleren. In 2020 is het de bedoeling dat elke school structureel muziekles in het pakket heeft zitten. Daarvoor wordt een budget beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen leraren muzieklessen volgen, zodat ze zelf met muziek aan de slag kunnen in hun klas.

Ook voor de Pabo studenten wordt er een extra budget vrijgemaakt. De muzieklessen op de Pabo moeten beter, zodat deze aankomende leerkrachten enthousiast met muziek aan de slag kunnen.

Zelf muziek maken met jouw klas?

Lijkt het je heerlijk om, samen met de kinderen in je klas, muziek te maken en te zingen? Maar heb je zelf helemaal geen muzikale ervaring. Of vind je dat je eigenlijk heel vals zingt? Dat kan je tegenhouden om muzikaal aan de slag te gaan met de kinderen.

Maar dat is niet nodig. Je kunt vrij eenvoudig je muzikale vaardigheden verbeteren door online zanglessen of gitaarlessen te volgen. En hoeveel makkelijker is het om een liedje in te zetten als je deze met de gitaar begeleid?

Met onze beproefde methode kan ook jij al binnen enkele weken liedjes spelen op een gitaar. En staat er op school een piano? Ook daar kan jij op leren spelen!
Volg onze online zanglessen en binnen no-time sta jij vol zelfvertrouwen, en plezier, voor de klas te zingen.

Begin vandaag nog, de eerste 7 lessen zijn gratis.