De geschiedenis van muziek. Hoe is muziek ontstaan?
De geschiedenis van muziek. Hoe is muziek ontstaan?

De geschiedenis van muziek. Hoe is muziek ontstaan?

De geschiedenis van muziek. Waar komt muziek nou eigenlijk vandaan en hoe is het ontstaan? In oude tijden waren de muziekinstrumenten nog niet zo ver ontwikkeld als in onze tijd. Ook gebruikten mensen in deze oude tijden vrijwel alle voorwerpen die ze voorhanden handen, maar ze maakten ook gebruik van hun eigen lichaam om muziek te maken. Zo werden handen gebruikt om te klappen, takken om een zogenaamde beat te maken en natuurlijk werd er gebruik gemaakt van de stem om te zingen op de eigen geproduceerde muziek. Zo is muziek steeds meer en meer ontwikkeld over de eeuwen heen. Maar waar is muziek eigenlijk echt begonnen?

De geschiedenis van muziek

Als we in de historie duiken van de geschiedenis van muziek zijn er eigenlijk weinig bronnen te vinden die echt kunnen aangeven waar muziek vandaan komt en waar het begonnen is. Volgens wetensschappelijk onderzoek van diverse musicologen is er wel een theorie ontstaan die de muziek tot vroegere tijden kan opsporen. Archeologische bronnen hebben aangewezen dat in de tweede helft van de laatste ijstijd (in de periode van 50.000 en 10.000 voor Chr.) de eerste tekenen van muziek kunnen worden gevonden in de vorm van grottekeningen en kleine voorwerpen. Er zijn een aantal oude muziekinstrumenten gevonden die gemaakt waren van de natuurlijke materialen die deze mensen in deze tijd voor handen hadden, zoals fluiten van voetkootjes en fluiten met toongaatjes om meerdere klanken te creëren. Maar ook werden er in deze tijd fluiten gemaakt van holle beenderen. Wetenschappers denken dat deze fluiten meestal werden gebruikt voor rituelen en signalen afgeven naar stammen om hen heen. Voor het signalen geven werden ook hoorns van wilde dieren gebruikt. Toen de fluiten een sprong maakten naar echt toongevende instrumenten, werden de fluiten meer en meer gebruikt als muziekspel in plaats van alleen te dienen als ritueel- of signaalinstrument.

Muziek en cultuur

Wanneer we kijken naar muziek in verschillende culturen kunnen we een conclusie trekken. Er was eigenlijk geen enkel volk op aarde zonder een bepaalde vorm van muziek en de beoefening ervan! Op archeologische locaties over heel de wereld zijn overal wel oude muziekinstrumenten gevonden, in verschillende vormen. Iedere cultuur had zijn eigen methode om muziekinstrumenten te maken en er werden dan ook verschillende soorten fluiten en overige instrumenten over heel de wereld gevonden die van eeuw tot eeuw verder ontwikkelden tot de fluiten die wij nu gebruiken. Er was hoogstwaarschijnlijk geen begin van muziek. Waarschijnlijk heeft muziek altijd een deel uitgemaakt van de mens vanaf het moment dat wij klanken konden voortbrengen en signalen konden overbrengen naar anderen. Muziek maken is door de tijd heen geëvolueerd door te experimenteren met diverse natuurlijke materialen en muzikaal inzicht en ideeën. Hierbij werden wij als mensen ons steeds meer en meer bewust van klanken en taal die wij konden voortbrengen in de vorm van muziek.

Theorieën over het ontstaan van muziek

Wanneer we kijken vanuit een goddelijk punt pakken we het Bijbelse boek Genesis erbij. Vanuit de oudheid tot aan zelfs de middeleeuwen werd geprobeerd om muziek door middel van mythen te verklaren. Muziek werd gezien als een goddelijk iets dat aan de mens werd gegeven. In Het boek Genesis wordt de naam Jubal vermeld. Deze persoon stond bekend als iemand die muziekinstrumenten vervaardigde. Hij werd beschreven als een vader die van allen die fluit en citer speelden. Op een later punt in de geschiedenis probeerde men de muziek vanuit een wetenschappelijk oogpunt te verklaren. Charles Darwin dacht dat muziek vanuit de natuur was ontstaan. Door vogelgezang en overige geluiden uit de natuur te imiteren. Jean-Jacques Rousseau dacht dat muziek een abstract was van de menselijke taal. Ook zijn er mensen geweest die dachten dat muziek is begonnen met klanken (zang) door roepen en praten in hogere tonen steeds meer uit te breiden naar zang. Andere theorieën stellen dat muziek waarschijnlijk is begonnen door arbeidsritme en dat hier ook de eerste dans is ontstaan. Herbert Spencer was overtuigd van het feit dat muziek een uiting van menselijke emoties was en dat hieruit alle muziek is ontstaan vanuit de oudheid tot aan het heden. Verder was er ook een theorie die beweerde dat muziek een aangeboren goed is en dat het bij de mensheid hoort, omdat een baby al vanaf de geboorte geluid maakt en deze ook op een bepaalde manier ordent.

Muziek in de Egyptische cultuur

In het oude Egypte, duizenden jaren geleden, was muziek en dans een zeer belangrijk onderdeel van de samenleving. De oude Egyptenaren zagen muziek als een helend middel om zorgen te doen vergeten en vreugde te creëren op ieder moment dat dit nodig was. Ook was het een middel om de goden te eren. Leuk om te weten is dat uit de muziekcultuur van het oude Egypte een aantal hymnen bewaard zijn gebleven. Een hymne is een verheven loflied over een bepaald onderwerp zoals een land, God of gebeurtenis. Het eerste directe bewijs van muziek in het oude Egypte werd echter pas gevonden in de 13de eeuw v. Chr. in de vorm van hiërogliefen. Muziek kwam in deze Egyptische tijden eigenlijk overal voor, van de paleizen tot aan de boerderijen en zelfs op het slagveld. Ook in tempels was muziek rijkelijk aanwezig. De muzikanten die in de tempels muziek beoefenden, dit waren meestal vrouwen, stonden zeer hoog op de sociale ladder. Deze muzikanten werden dan ook gezien als beoefenaars van magische geluiden die je op ieder moment een goed gevoel konden geven en je konden leiden naar je persoonlijke pad van het leven.

Welke instrumenten werden er gebruikt?

De grootste vondst aan muziekinstrumenten vindt zich (niet heel verrassend) in de oudheid van Egypte. Zij hadden een groot scala aan muziekinstrumenten die zij gebruikten voor het maken van hun muziek. Deze instrumenten konden worden opgedeeld in drie verschillende categorieën;

  • snaarinstrumenten,
  • blaasinstrumenten en
  • slaginstrumenten.

Blaasinstrumenten waren de eerste muziekinstrumenten die werden gebruikt. Niet alleen in Egypte, maar ook daarbuiten is het het allereerste instrument ooit gevonden. In het oude Egypte hadden ze de vorm van een oude Griekse aulos, een soort dubbel hobo instrument. Dit was een dubbelrietinstrument. Dit instrument was vrij geavanceerd voor deze tijd en kon verschillende klanken en tonen creëren door deze te bespelen. Ook langere tonen konden worden aangehouden op dit instrument waardoor een melodie kon ontstaan. In de latere tijden van het oude Egypte zien we dat de twee delen van de aulos steeds verder worden gescheiden. Zo kon de trompet ontstaan. Deze werd destijds steeds meer gebruikt, vooral voor het vereren van de goden. Later zien we het waterorgel voorbij komen. Dit instrument werd steeds populairder in de laatste eeuwen van de Egyptische oudheid. Maar de Egyptenaren waren natuurlijk niet de enigen die muziek hoog in het vaandel hadden staan. Zo vinden we ook in het oude China en het nabije Oosten vele muziekinstrumenten terug en tekenen van zang en dans. Maar ook in het oude Rome, Griekenland en Noord-Europa was muziek een groot onderdeel van de oude samenlevingen welke veel vreugde en rust aan de volkeren gaf en daarnaast diende als onderdeel van spirituele en rituele onderdeel.