Muziek maken maakt slimmer
Muziek maken maakt slimmer

Kun je je een wereld zonder muziek voorstellen? Waarschijnlijk niet, en dat is maar goed ook. Of je nu enkel de muziek beleeft als luisteraar of dat je zelf muziek maakt, het beleven van muziek is erg prettig. Muziek is in staat je emoties te dragen, te vertalen en te versterken. Muziek maakt dat je je een completer mens voelt. Maar er is nog een belangrijke reden om muziek te maken en muzieklessen te volgen. Wetenschappelijke onderzoeken bij kinderen hebben duidelijk gemaakt dat er een positief verband is tussen het maken van muziek en de intelligentie en sociale vaardigheden. Kortom, je wordt van muziek maken op allerlei terreinen een stuk slimmer.

Stimulerende werking van muziek

De oorzaak van al die extra slimmigheid ligt in de hersenen, met name in de verbindingen in de hersenen, de neuronale verbindingen. In ons brein zijn de taken goed verdeeld. Bepaalde delen van je brein komen vooral in actie als je beweegt, andere als je luistert, weer andere als je spreekt. Wie snel verbindingen kan leggen tussen verschillende gebieden is in het voordeel. En het is met je brein precies zoals met de spieren in je lijf: wat je traint wordt sterker, wat je verwaarloost wordt zwakker.

Linkse en rechtse hersenhelft

In de linker hersenhelft vind je vooral functies die te maken hebben met de spraak en het intellect. De rechterkant neemt vooral de gevoelsmatige kant voor zijn rekening. Als je muziek maakt wordt de verbinding tussen die linker- en rechterkant sterker. Het maken van muziek werkt positief op de neuronale verbindingen in het brein. Doordat de neuronen tot actie worden gestimuleerd blijven de verbindingen niet alleen in tact, ze worden ook versterkt. Dat dit positief zal doorwerken in de intellectuele mogelijkheden mag duidelijk zijn.

Complexe processen in je brein

Tijdens het muziek maken wordt je brein op allerlei terreinen uitgedaagd en vinden er complexe processen plaats. Ga maar na. Je leest de te spelen noten visueel af van de partituur. Dan wordt in je brein de visuele informatie omgezet naar een begrip, je weet dan bijvoorbeeld dat je een g hebt zien staan. Vervolgens vertaal je die informatie naar een uit te voeren handeling, een bepaalde vingerzetting op je muziekinstrument. Dan wordt de handeling uitgevoerd, je vinger drukt bijvoorbeeld de toets op de piano in of beroert de snaar van je gitaar. En nog ben je er niet, want nu komt je gehoor in actie om te controleren of hetgeen je hebt gespeeld ook klopt met wat je moest doen. Speel je samen met anderen, dan controleer je hiermee ook of hetgeen je doet in verhouding is tot hetgeen anderen om je heen doen. En al deze handelingen vinden in een fractie van een seconde plaats.

Conclusies over muziek maken

Uit het onderzoek naar de effecten van muzieklessen bij kinderen kunnen een aantal interessante conclusies worden getrokken. Bij dit soort onderzoeken worden groepen kinderen bekeken die wel of juist geen muziekonderwijs volgen.

  • Kinderen die muziek maken hebben een verhoogd inzicht op wiskundig en natuurkundig vlak.
  • Kinderen die muziek maken hebben een beter ontwikkeld abstractievermogen en kunnen beter analytisch denken.
  • Kinderen die muziek maken ontwikkelen een beter geheugen.
  • Bij mensen die muziek maken zijn de linker- en rechter hersenhelft beter met elkaar verbonden.
  • Muziek maken werkt positief op de intelligentie van mensen.
  • Muziek maken werkt positief op de gemoedstoestand, het gevoel van mensen.
  • Het maken van muziek draagt bij tot een betere sociale ontwikkeling, omdat muziek maken vereist dat je rekening met elkaar houdt, naar elkaar luistert. Bij muziek maken gaat het om het totaal, en daar leer je rekening mee houden.
  • Het maken van muziek werkt door in de uitdrukkingsvaardigheid en de spraakontwikkeling. Door het leren bespelen van een muziekinstrument ontwikkel je ook je motoriek, het vermogen om snel en soepel te bewegen.

Muziek: alleen maar voordelen

Zoals je hebt gezien, er zitten aan het maken van muziek en het volgen van muzieklessen alleen maar voordelen, wil je ook muziekles nemen dan ben je bij ons aan het goede adres wij geven online gitaarles, pianoles en zangles. Je verbetert je motoriek, je sociale vaardigheden en diverse functies in je brein. Muziek maken maakt je een slimmer en completer mens en geeft je nog meer mogelijkheden om de communiceren. Maar er is nog meer dan dat. Naast al die bewezen voordelen van jezelf muzikaal ontwikkelen en alle conclusies die uit de onderzoeken te trekken zijn blijft er nog een dingetje over: Het zelf muziek maken, of dat nu vocaal is of met behulp van een muziekinstrument is gewoon erg fijn om te doen!