Voicings gitaar en piano: wat is het en hoe werkt het?
Wat zijn voicings?

Wat zijn voicings?

Voordat je kunt leren wat een voicing is, moet je eerst weten wat een akkoord is. In het kort zijn akkoorden niets anders dan groepjes noten die samen gespeeld worden. Een voicing is echter de manier waarop de noten waaruit het akkoord bestaat worden gespeeld in relatie tot elkaar.Neem het C majeur akkoord. Deze bestaat uit de noten C E en G. Maar je bent geenszins verplicht om deze drie noten in precies die volgorde te spelen.Evengoed kun je ze spelen in de volgorde E G C, of de volgorde G C E. Hoe je ze ook speelt, het blijft een C majeur akkoord. De manier waarop je ze speelt, wordt bepaald door welke voicing je kiest. Met voicing wordt dus bedoeld hoe je precies de noten van het akkoord dat je speelt, verspreidt over je instrument (of tussen meerdere instrumenten).

Hoeveel voicings zijn er per akkoord?

Hoeveel voicings een akkoord heeft, hangt af van het type akkoord dat je speelt. Voor akkoorden die maar uit drie noten bestaan, zijn er in elk geval drie voicings. Zie bijvoorbeeld de voicings van C majeur zoals we die hierboven hebben uiteengezet.Maar er zijn ook akkoorden die uit 4 of meer noten bestaan. Denk bijvoorbeeld aan het Cmaj7 akkoord. In dit geval zijn er zeker vier voicings, je kunt namelijk ook beginnen met de laatste noot: B, C, E en G. Het minimum aantal voicings voor een akkoord, is dus gelijk aan het aantal noten waaruit een akkoord bestaat.

Octaaf lager spelen

Toch kunnen we nog creatiever worden. Het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat je één van deze noten één octaaf lager speelt, bijvoorbeeld als baslijn, terwijl je een andere noot uit het akkoord een octaaf hoger speelt als melodielijn.De mogelijkheden met voicings zijn dus zeer ruim. Toch zijn ze niet onbeperkt. Je wilt dat je muziek klinkt als één geheel, en als je de extremiteiten van je piano opzoekt met een onorthodoxe voicing, moet je hier een hele goede reden voor hebben. Het kan al gauw onsamenhangend klinken als je in je voicing de noten te ver van elkaar over de piano verspreidt.

Verschil tussen een open voicing en een closed voicing?

Een open voicing betekent niets anders dan dat de bovenste noot niét de root is van het akkoord dat je speelt. Om bij het voorbeeld van C te blijven, wanneer je C E G C speelt, is dit een gesloten voicing, omdat C het akkoord sluit, en het akkoord naar die noot is vernoemd.Mocht je daarentegen zoiets spelen als G C E, dan is dit een open voicing. Ook de C E G voicing is open. Je kunt over het algemeen horen of een voicing open of gesloten is. Dat je het verschil kunt horen is natuurlijk ook de reden dat er überhaupt een naam aan gegeven is. In de regel klinkt een gesloten voicing meer als 'voltooid'. Een open voicing is daarentegen meer ‘vrijblijvend’, minder ‘definitief’ en geeft meer ruimte om door te gaan met spelen zonder vooralsnog tot een slot te komen.

Conclusie

Met voicing wordt bedoeld hoe je de noten van een akkoord verspreid over het hele instrument. Daarbij wordt gekeken naar over hoeveel octaven je noten zijn verspreid, welke noot de onderste en welke noot de bovenste is, en ook wordt er gekeken naar of bepaalde noten meerdere keren voorkomen (dubbels). Indien er sprake is van meerdere instrumenten, wordt er in termen van voicing ook gekeken naar welk instrument welke noot speelt.

Online muziekles volgen

Wil je gitaar of piano leren spelen? De Online Muziek Academie verzorgt:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:
Reactie plaatsen