Wat is een akkoord [recent geüpdatet]: Online Muziek Academie
Wat is een akkoord?

Wat is een akkoord?

In dit artikel leggen we je zo duidelijk mogelijk uit wat een akkoord precies is. Vertrouw mij, akkoorden zijn geen hogere wiskunde en nadat je dit artikel aandacht hebt gelezen, weet je voor eens en voor altijd wat een akkoord is.

Wat is een akkoord precies?

Een akkoord is niets anders dan een groep van drie of meer noten die samen goed klinken. Dat ‘samen goed klinken’, wordt ook wel samenklank genoemd.Er zijn heel veel verschillende akkoorden te spelen, maar laat je hierdoor niet overweldigen.Alle akkoorden hebben namelijk met elkaar gemeen dat zij worden opgebouwd uit noten. De afstand tussen de afzonderlijke noten die het akkoord uitmaken, bepalen de naam die het akkoord krijgt.Een majeur akkoord bestaat altijd uit drie noten. Het enige verschil tussen een C en D majeur akkoord, is dan ook welke noten er gespeeld worden. De afstand tussen de eerste, tweede en derde noot uit het majeur akkoord is echter precies hetzelfde bij een C majeur akkoord als bij een D majeur akkoord.

Wat zijn de meest veel voorkomende akkoorden?

De meeste muziek, zeker voor beginners, wordt in de toonladder van C gespeeld.Het akkoord van C majeur is dan ook het meest gespeelde akkoord.Om het majeur akkoord van C te spelen, gebruik je de toetsen C E en G. Zoals je kunt zien zit er telkens een witte toets tussen deze noten.Laten we nu ook kijken hoeveel zwarte noten er tussen de noten van het C majeur akkoord zitten.Tussen C en E, zitten drie noten: namelijk de zwarte toets C#, de witte toets D, en de zwarte toets D#.Vervolgens zitten er tussen de noten E en G maar 2 noten: namelijk de witte toets F en de zwarte toets F#.Met deze kennis kunnen we het majeur akkoord van elke noot die we maar willen spelen reconstrueren!

Noot kiezen

Daarvoor hoeven we alleen maar een noot te kiezen, en vervolgens de noot te spelen die drie noten hoger zit, en vervolgens een noot te spelen die twee noten hoger zit daarvandaan.Laten we nu proberen het G majeur akkoord te reconstrueren. Dit is namelijk het tweede meest gespeeld akkoord op de piano. De eerste noot hebben we al, namelijk de G. als we nu 4 noten omhoog tellen (zoals we ook bij het majeur akkoord van C deden), dan komen we uit bij B. Er zitten drie noten tussen G en B, namelijk de zwarte noot G#, de witte noot A en de zwarte noot A#. Precies, dus zoals er drie noten zaten tussen C en E toen we eerder het C akkoord speelden.Laten we vervolgens de laatste noot ook het G akkoord zoeken. Zoals we bij het C majeur akkoord leerden, moeten er twee noten zitten tussen de tweede en de laatste noot van het G majeur akkoord. We beginnen dus met tellen vanaf B. Vanaf daar slaan we de witte noot C en de zwarte noot C# over. Vervolgens komen we terecht bij D, wat de laatste noot is van het G majeur akkoord.

Het G majeur akkoord bestaat dus uit de noten G B en D.

Vergelijk nu eens zelf het C majeur akkoord ( C E G ) en het G majeur akkoord (B G D). Zoals je kunt zien zitten er precies hetzelfde aantal noten tussen de noten uit de twee verschillende akkoorden. Eigenlijk dus heel erg makkelijk, je hoeft alleen maar tot 4 te kunnen tellen!Andere veel voorkomende akkoorden zijn mineur akkoorden. Deze kun je gemakkelijk afleiden uit majeur akkoorden. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is de tweede noot uit het akkoord 1 halve noot te verlagen.Om van C majeur C mineur te maken, speel je dus C Eb G, in plaats van C E G.Om van G majeur G mineur te maken, speel je dus G Bb D, in plaats van G B D.Ook heel makkelijk dus, als je het trucje eenmaal doorhebt!

Complexe akkoorden

Complexe akkoorden klinken heel spannend en kunnen beangstigend zijn. Hoe leer je die allemaal uit je hoofd?          Uiteindelijk zul je merken dat deze akkoorden eigenlijk ook helemaal niet zo ingewikkeld zijn.Complexe akkoorden zoals bijvoorbeeld een Cmaj7 akkoord, worden opgebouwd uit simpele akkoorden die je allang geleerd hebt. Het enige wat complexe akkoorden doen, is daar een noot aan toevoegen, of een noot te verschuiven.Zojuist leerden we al een C majeur akkoord te spelen. Als je een Cmaj7 akkoord wilt spelen, hoef je niets anders te doen dan daar één noot aan toe te voegen. namelijk de 7e noot uit de toonladder van C. De zevende noot uit de toonladder van C is B, en dus bestaat een Cmaj7 akkoord uit de noten C E G B.

Zevende akkoorden

Naast zevende akkoorden heb je nog ‘augmented’ en ‘diminished’ akkoorden. Het enige wat dit soort akkoorden doen is de derde noot uit het akkoord verschuiven naar links of naar rechts.Tot slot zul je in jazz nog noten tegenkomen die de ‘11e’ en de ‘13e’ noot van het akkoord toevoegen. Omdat een toonladder maar uit 8 noten bestaat, komt dit in feite neer op het toevoegen van de 2e en de 4e noot uit het akkoord, maar dan een octaaf hoger.

Conclusie

Akkoorden zijn niets anders dan groepjes noten die samen gespeeld worden en waar een naam aan gegeven is. Het heeft zin om deze groepjes van noten namen te geven, omdat ze allemaal een unieke klank hebben. Er zijn tientallen akkoorden, maar eigenlijk zijn ze in de basis heel simpel. Ze worden opgebouwd uit een majeur of een mineur akkoord, en vervolgens wordt daar bovenop een noot toegevoegd of wordt er een noot verschoven. Alle akkoorden kunnen in deze termen worden uitgelegd. Daar hoef je je nu echter niet om te bekommeren, want de volgende keer dat iemand je vraagt wat een akkoord is, weet jij dat je kunt zeggen dat dat simpelweg een groepje noten is die samen een uniek geluid geven.

Online muziekles volgen

Online gitaar leren spelen

Wil je akkoorden leren spelen op je gitaar of piano. De Online Muziek Academie verzorgt:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:
Reactie plaatsen