Wat zijn piano akkoorden, en waarom wordt het gebruikt?
Wat zijn piano akkoorden?

Je kunt op de piano melodieën spelen. Alle tonen van het liedje speel je in het juiste tempo achter elkaar. Dat klinkt natuurlijk al heel aardig, maar nog niet erg vol. Het wordt een stuk leuker als er ook samenklanken gespeeld kunnen worden, waardoor je je gespeelde melodie ook kunt begeleiden. Een samenklank van drie of meer tonen noemen we een akkoord. Er zijn heel wat samenklanken van drie of meer tonen mogelijk, maar sommige klinken prettiger dan andere en sommige zijn ronduit onaangenaam. We houden ons daarom bezig met de aangenaam klinkende akkoorden, waarmee je eigenlijk zo ongeveer alle populaire muziek kunt begeleiden.

Mineur en majeur

Je kunt de akkoorden grofweg in twee groepen verdelen: mineur- en majeur akkoorden. Zo heb je bijvoorbeeld het akkoord C-mineur en het akkoord C-majeur. Je hoort ook de termen C-klein en C-groot, wat eigenlijk een vertaling is. Mineur betekent klein, majeur betekent groot. Dat groot of klein slaat op de verdeling van de tonen binnen het akkoord.

De terts

De meest gebruikte akkoorden bestaan uit drie tonen. Toon één en twee liggen een terts uit elkaar en ook het verschil tussen toon twee en drie is precies een terts. Maar wat is een terts? Je herkent hierin misschien de aanduiding voor het getal drie. In het voorbeeld van het C-akkoord:

 • De C is de eerste toon die wordt gespeeld.
 • De derde toon is de E, die wordt ook gespeeld.
 • De vijfde, de G (de derde vanaf de E) wordt gespeeld.
 • Zoals je ziet, twee tertsen achter elkaar. Het C-akkoord bestaat dus uit de tonen C, E, G.

De terts nader bekeken

We kijken nog eens naar de eerste terts van het C-akkoord, C-E. De toonafstand tussen deze twee tonen is precies 2. De toonafstand in de tweede terts van dit akkoord, E-G is anderhalf. Je hebt in een gewoon akkoord altijd een grote en een kleine terts achter elkaar. Is de eerste terts groot, dan hebben we een majeur-akkoord. Is de eerste terts klein, in geval van C-klein speel je dan C, Es, G. We hebben nu een mineur-akkoord, hierin is de tweede terts groot.

Wat zijn pianoakkoorden

Opbouw akkoorden

Zoals we bij het C-groot en het C-klein akkoord simpelweg het akkoord kunnen achterhalen door de twee tertsen achter elkaar te plakken, zo kun je dat bij alle tonen doen. Zo heb je dus D-akkoorden, E-akkoorden, en ga zo maar door. Als je eenmaal weet welke drie basistonen je voor een akkoord moet spelen kun je er ook mee gaan spelen. In het voorbeeld van het C-akkoord is C-E-G mogelijk, maar ook G-C-E of E-G-C.

Bijzondere akkoorden

Je hebt ook bijzondere akkoorden, vaak met een getalletje aangegeven, met een extra toon. Bijvoorbeeld het septiem-akkoord, aangegeven met het cijfertje 7. Dan klinkt de zevende toon mee, precies één hele toon onder de basistoon van het akkoord. In het C7-akkoord is de Bes die zevende toon, dus het C7-akkoord krijg je door de tonen C-E-G-Bes, waarbij de Bes ook onder de C mag worden gespeeld: Bes-C-E-G.

Veelgebruikt

In eenvoudige muziek worden vaak maar drie akkoorden gebruikt. Je hebt het basisakkoord, het akkoord dat op de vierde toon wordt opgebouwd en het septiem-akkoord dat je op de vijfde toon opbouwt. Bijvoorbeeld:

 • Basisakkoord C, met de tonen C, E, G
 • In het akkoord op de vierde toon, dus op de F heb je F, A, C
 • In het vijfde toon, op de G, zit de septiem, dus: G, B, D, F.

Piano akkoorden

Online pianoles volgen

Online piano leren spelen?
Wil je beter piano leren spelen? De online Muziek Academie heeft online pianolessen voor je klaarstaan. Binnen een mum van tijd maak je je het piano spelen eigen en speel je als nooit tevoren.

 • Leer piano spelen in je eigen tempo
 • Volg de lessen wanneer het jou uitkomt
 • Leer al je favoriete nummers spelen met heldere uitleg en voorbeelden
 • Krijg hulp van onze ervaren docenten

Meer informatie over online pianoles

Hier kunnen wij je ook bij helpen

Naast online pianoles verzorgt de Online Muziekacademie ook:

Gerelateerde informatie