Kleine terts: wat is het en hoe werkt dit? Online Muziek Academie
Wat is een kleine terts?

Wat is een kleine terts?

Kom je de term kleine terts tegen en wil je graag weten wat dit betekent? Wij hebben dit voor je op een rij gezet.Muziek lijkt soms wel een beetje op wiskunde. Veel muziek heeft te maken met de afstand tussen verschillende noten. Bij het spelen van een toonladder hebben alle noten in de toonladder een bepaalde vaste afstand ten opzichte van de eerste noot van die toonladder.

Allereerst wat is een terts?

We beginnen bij het begin: wat is een terts?Een terts is een interval tussen twee muzieknoten, namelijk die tussen de grondtoon en de daarboven liggende derde toon op de diatonische toonladder.Er zijn verschillende soorten toonladders te onderscheiden. De bekendste van deze toonladders is de majeur toonladder. Daarnaast kennen we ook de mineur toonladder. Het verschil tussen deze twee toonladders is de afstand van de terts ten opzichte van de grondtoon.

Groot en klein

De terts is de derde toon in de toonladder, prime (grondtoon) en de secunde. Bij een majeur toonladder is de terts twee hele tonen boven de grondtoon. Dan spreken we over een grote terts (majeur betekent groot). In een mineur (inderdaad, mineur betekent klein) toonladder ligt de terts anderhalve toon boven de grondtoon.Dan spreken we dus over een kleine terts. Door de iets lagere klank van de terts in een mineur toonladder of akkoord klinkt de muziek wat droeviger. Hier komt ook de Nederlandse uitdrukking “in mineur zijn” vandaan.Een kleine terts verschilt van een grote terts precies zoals een mineur akkoord van een majeur akkoord verschilt. Een kleine terts speelt je door één hele en één halve toonafstand te nemen.In de schaal van C majeur is de afstand tussen C en Eb een voorbeeld van een kleine terts.In de schaal van F majeur is de samenklank F en Ab een kleine terts.

Online muziekles volgen

Wil je gitaar of piano leren spelen? De Online Muziek Academie verzorgt:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:
Reactie plaatsen