Wat is een grote terts?
Wat is een grote terts?

Wat is een grote terts?

Wat is een grote terts en hoe gebruik je dit bij het bespelen van de piano, gitaar of ander muziekinstrument? We duiken even een stukje de muziektheorie in. Om muziek te begrijpen ontkom je niet aan een klein stukje kennis. Je zal ook zien dat je door die kennis de logica van de muziek beter gaat begrijpen.

De derde

Het begrip terts is afgeleid van het Latijnse woord tertius, wat “de derde” betekent. Dit heeft betrekking op de afstand tussen de grondnoot en de terts. De terts van grondnoot c is e, deze ligt twee hele toonafstanden van de c en is dus de derde toon in de toonladder. Omdat er tussen de noten b c en e f geen halve noot zit, is het beter om te stellen dat er vier halve toonafstanden tussen zitten (b-c en e-f is dan ook een halve toonafstand). De terts van d wordt daardoor fis in plaats van f.

Majeur en mineur akkoorden

Toonladders of akkoorden waar een grote terts in wordt gespeeld worden ook wel majeur genoemd, wat “groot” betekent. De klank van een majeur akkoord wordt als vrolijk en opgewekt ervaren, in tegenstelling tot een mineur akkoord welke als somberder wordt ervaren.

Op gitaar en piano

Op een gitaar verschuift de klank met een halve toon per fret, dus de noten van de E-snaar zijn respectievelijk e-f-fis-g-gis-a-bes-b-c-cis-d-es-e. Dit in tegenstelling tot een piano, waar de witte toetsen de hele noten aangeven en de zwarte toetsen de have noten (uitgaande van de grondtoon c). Bij het spelen van open akkoorden maken we gebruik van verschillende grepen waardoor over de verschillende snaren alle noten uit het akkoord worden gespeeld. Deze volgorde verschilt per greep en daarin is het soms lastig om een logica te ontdekken. Zie ook: kennisbank gitaarakkoorden of kennisbank piano akkoorden

Barré akkoorden

Barré akkoorden zijn lastiger om te leren, omdat het meer kracht en spreiding van de vingers vraagt. Maar het voordeel is dat je hetzelfde vingerpatroon kan gebruiken, waarbij alleen de positie op de hals verschuift. De verhouding tussen de verschillende noten in het akkoord blijft echter ongewijzigd. Alle noten uit het akkoord worden dan evenveel verhoogd of verlaagd.

Online muziekles volgen

Wil je gitaar of piano leren spelen? De Online Muziek Academie verzorgt:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:
Reactie plaatsen