Wat zijn intervallen?
Wat zijn intervallen?

Wat zijn intervallen?

Heb je weleens gehoord over intervallen? Of zag je de term ineens voorbij komen en dacht je wat zijn intervallen? Dan ben je hier aan het juiste adres! We gaan je in dit artikel alles vertellen over wat intervallen zijn en wat je ermee kunt als muzikant. Lees je mee?

Wat zijn intervallen?

Wat zijn intervallen nou precies? Een interval is eigenlijk de afstand tussen twee verschillende tonen. Een aanduiding die je ziet in de muziek om te verwijzen naar hoe groot de afstand is tussen twee opeenvolgende tonen binnen bijvoorbeeld een melodie. Wanneer je muziek maakt, op welk instrument dan ook en ongeacht de tonen tegelijk speelt of achter elkaar, je speelt altijd tonen die van elkaar verschillen in toonhoogte. Het verschil tussen een lagere en hogere toon verwijst naar deze afstand en dus de interval.

Bij een interval gaat het altijd om twee tonen, oftewel de afstand tussen twee tonen. Nooit meer of minder tonen. Als je dus bijvoorbeeld drie tonen speelt is dit geen interval. De meest eenvoudige manier om de afstand tussen twee tonen te bepalen is door op de piano de witte toetsen te tellen.

Interval 10 tonen

In de interval wereld gaat het grofweg om tien tonen. De naamaanduiding wordt aangegeven in de Latijnse rangtelwoorden en is altijd gebaseerd op de stamtoon interval waarvan de beide tonen afkomstig zijn. Intervallen kunnen dus enharmonisch gelijk zijn, maar omdat ze niet afkomstig zijn van dezelfde stamtoon worden ze aangeduid met een andere naam. Bijvoorbeeld een grote terts zoals C-E en een verminderde kwart zoals C-Fes. Hieronder de 10 interval tonen op een rijtje:

  1.  Prime - de interval tussen twee tonen afgeleid van dezelfde stamtoon.
  2.  Secunde - melodisch de stap van de ene stamtoon naar de daaropvolgende.
  3.  Terts - wanneer de toonladder van C-majeur wordt gebruikt staat de E als derde toon met een interval van de C af.
  4.  Kwart - zowel de reine kwart, de verminderde en de overmatige kwart kunnen een interval hebben. Een overmatige kwart wordt ook wel aan gegeven als tritonus.
  5.  Kwint - de kwint tonen bij een reine kwint verschillen eigenlijk anderhalve toon met elkaar. Toch wordt dit gezien als een interval.
  6.  Sext - een sext (vroeger aangeduid als sixt) kan net als de kwart een reine, verminderde of overmatige toon aangeven en kunnen allen een interval bevatten.
  7.  Septiem - hetzelfde als sext en kwart.
  8.  Octaaf - ook in de octaaf bestaan intervallen.
  9.  None - de none kan gezien worden als een octaaf plus een secunde.
  10.  Decime -  kan gezien worden als octaaf plus terts. Daarnaast heb je nog de undecime (octaaf plus kwart), de duodecime (octaaf plus kwint), tredecime (octaaf plus sext), quardecime (octaaf plus septiem) en de quindecime (twee octaven).

Intervallen muziek

De interval ligt als het ware aan de basis van alle klanken die samenvallen, ook wel samenklanken genoemd. We onderscheiden in de muziek twee verschillende soorten intervallen, namelijk harmonische intervallen en melodische intervallen. Bij harmonische intervallen klinken de tonen gelijktijdig. Bij melodische intervallen klinken de tonen na elkaar. Het harmonisch interval komt meer naar voren als eenheid van afzonderlijke tonen door de klankeigenschappen. Het vergt dan ook wat oefening om de afzonderlijke tonen van elkaar te kunnen onderscheiden. Wanneer je namelijk met een ongeoefend oor gaat luisteren naar een tezamen gespeelt interval als één enkele klank in plaats van twee afzonderlijke. Oefening baart kunst dus het allerbeste is intervallen op te zoeken in de muziek en hier veel naar te luisteren en beetje bij beetje iedere interval van elkaar te onderscheiden in klank en tonen.

Reactie plaatsen