Wat is een kwint: Online Muziek Academie
Wat is een kwint?

Wat is een kwint?

Een kwint is niets anders dan een interval tussen twee verschillende noten. Kwint komt etymologisch van het Latijnse woord Quintus, wat ‘vijfde’ betekent. Een kwint beschrijft dan ook de interval tussen de eerste en de vijfde noot uit de diatonische toonladder. Er zijn verschillende soorten toonladders. In de pentatonische toonladder heeft iedere toonladder slechts vijf noten. De chromatische toonladder bestaat uit alle noten, en heeft er dus 12. De diatonische toonladder heeft daarentegen 7 noten, en dit is de meest gebruikte toonladder in zowel klassieke als moderne (piano) muziek. Een diatonische toonladder wordt opgebouwd door vanaf de grondtoon een serie aan halve en hele noten omhoog te gaan. De sequentie daarvan is voor diatonische majeur toonladders:
  • heel, heel, half, heel, heel, heel half
of bijvoorbeeld:          C D E F G A B Voor diatonische mineur toonladders, is de sequentie van de toonladder als volgt:
  • Heel, half, heel, heel, half heel       C D Eb F G Ab Bb
Een kwint beschrijft nu de interval tussen de eerste noot (in dit geval de C) en de vijfde noot uit deze diatonische toonladders, in beide dezer gevallen G. Er zijn drie verschillende soorten kwinten, namelijk de reine kwint, de verminderde kwint en de overmatige kwint. Hieronder leggen we uit wat deze begrippen precies betekenen: De reine kwint is wat in het Engels ook wel de ‘Perfect Fifth’ wordt genoemd. Je zult dit begrip vast al eens zijn tegengekomen als je Engelstalige pianolessen hebt gekeken, want de Reine kwint is de meest gebruikte kwint van de drie. De reine kwint ligt in het gehoor het aller dichtste bij de grondtoon. Het is als het ware ‘het broertje van’. De oorzaak hiervan is dat er een wiskundige verhouding tussen de frequentie van de twee noten zit, namelijk de breuk tussen de twee natuurlijke getallen 3 en 2. De verminderde kwint is heel makkelijk te vinden vanaf de reine kwint. Verlaag de vijfde noot van een reine kwint met een halve noot, en je komt uit bij de verminderde kwint. Deze interval wordt ook wel de tritonus genoemd. Het is een symmetrische interval, waarbij de afstand van de vijfde noot naar de grondtoon precies even groot is bij de onderste grondtoon en die daar een octaaf boven ligt. Historisch werd de tritonus altijd veel met de duivel geassocieerd. In akkoorden als C Eb Gb A kwam de tritonus veel voor, wat voor een zeer mysterieus en duister geluid zorgt. Bij de overmatige kwint gaan we vanaf de reine kwint juist de andere kant op. Om een overmatige kwint te spelen, verhogen we de vijfde noot uit de reine kwint met een halve noot. ‘Kwint’ beschrijft de interval tussen de grondtoon en de vijfde noot uit de diatonische toonladder van die grondtoon. Er zijn 3 soorten kwinten: de reine kwint, de verminderde kwint en de overmatige kwint. De verminderde kwint kan worden gespeeld door de vijfde noot een halve noot te verlagen (tritonus), bij de overmatige kwint wordt deze vijfde noot juist een halve noot verhoogd. Wil je gitaar of piano leren spelen? De Online Muziek Academie verzorgt: Heb je deze artikelen al gelezen:
Reactie plaatsen